آلوپسی آرئاتا

نويسنده: dr.rokni

ریزش موی سکه ای: (Alooecia areata)

ریزش موی سکه ای یا آلوپسی آرئاتا نوعی از ریزش موی غیر اسکارگذار برگشت پذیر می باشد. شیوع این بیماری در جامعه حدود 1/0-2/0% بوده ، بطوریکه ریسک ایجاد آن در طول زندگی یک فرد 1/7% می باشد. آلوپسی آرئاتا بیماری اتوایمیون بوده که در آن سلول های التهابی دور فولیکول مو ( پیاز) جمع شده و منجر به ریزش موی ناحیه درگیر می شود.

انواع ریزش موی آلوپسی آرئاتا:

-         سکه ای محدود : نواحی کوچکی از ریزش مو در ناحیه سر یا ریش و سبیل داشته باشیم.

-         دیفیوز : ریزش مو بصورت منتشر در سر داشته باشیم.

-         اوفیازیس: نواری از ریزش مو در ناحیه پس سر و اطراف گوشها داشته باشیم.

-         توتالیس: ریزش مو درکل موهای سر داشته باشیم.

-         یونیورسالیس: ریزش مو درکل موهای بدن داشته باشیم.

آلوپسی نوع سکه ای عموما بعد چند ماه خود بخود بهبود می یابد یا حتی بعد درمان داروئی و تزریق کورتون داخل ضایعه بهبودی آن تسریع می شود. فرم توتالیس و یونیورسالیس و حتی فرم افیازیس نیاز به درمان های جدی تری دارند و پاسخ به درمان کمتر می باشد. این افراد نیاز به درمان های مختلفی از جمله پالس تراپی با کورتون ، ایمونوتراپی با دیفن سیپرون و داروهای سیستمیک دیگر دارند .